Właścicielem marki Heritage Partner jest:

One Man Business Solutions,

ul. Szczęśliwicka 35/47, 02-353 Warszawa,

NIP 5261517101

tel: 512 090 510

mail: biuro@heritagepartner.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone, 2021.

Heritage Partner

Wizualizacja projektu Equity realizowanego przez HRE Investments - osiedle mieszkaniowe Łódź Śródmieście.

Poznaj nas.

Jesteśmy grupą doświadczonych specjalistów, którzy na co dzień zajmują się współpracą z przedsiębiorcami w zakresie finansowania. Projekt Heritage Partner powstał, aby promować wśród inwestorów wyjątkowy sposób lokowania środków finansowych. Naszym partnerem jest holding HRE Investments, który realizuje inwestycje mieszkaniowe w Polsce.

Proponujemy Państwu inwestycje w formule Equity. Ta mało jeszcze znana forma lokowania kapitału budzi ciekawość. Rodzi też wiele pytań, zwłaszcza o zyski i bezpieczeństwo transakcji. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne są to sprawy, dlatego zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi ekspertami. Do każdej rozmowy podchodzimy indywidualnie. Wierzymy, że nawiązane w ten sposób relacje zaowocują długoletnią współpracą.

Inwestycje w nieruchomości.
Dlaczego warto?

Inwestorzy – zarówno w Polsce, jak na świecie – muszą obecnie mierzyć się z co najmniej trzema istotnymi problemami:

 1. bardzo niskie stopy procentowe – w ich efekcie depozyty bankowe i papiery rządowe są niemal nieoprocentowane,
 2. inflacja – stanowi skuteczne ograniczenie siły nabywczej,
 3. epidemia COVID-19 – sprawiła, że inwestorzy oczekują dziś bezpieczniejszych form lokowania kapitału niż wcześniej.

 

Na wszystkie te problemy skutecznie odpowiada rynek mieszkaniowy, który od lat uchodzi za bezpieczną przystań dla kapitału. Powodem są jego silne fundamenty. Z danych Eurostatu wynika, że w latach 2014-2020 ceny nieruchomości w Polsce wzrosły o 38 proc., a więc prawie tak szybko jak dochody Polaków. Natomiast w większości krajów w analogicznym okresie mieszkania podrożały dwa, trzy, a nawet cztery razy bardziej niż wzrosły dochody ludności. Na naszym rynku utrzymuje się zatem nie tylko głód mieszkań, ale też realna możliwość ich zakupu. Przy takiej tendencji można się spodziewać, że sprzedaż nieruchomości będzie się utrzymywać na wysokim poziomie.

Na tle inwestycji w lokaty, obligacje czy mieszkania na wynajem szczególnie atrakcyjnie wypada zakup udziałów w przedsięwzięciu deweloperskim. Dotyczy to zarówno zyskowności, jak i horyzontu inwestycji, który wynosi nie 5-10 lat, a 1,5-2 lata. Potencjalna stopa zwrotu takich projektów wynosi wielokrotnie więcej niż zyski ze statycznej lokaty bankowej.

Nasz partner: HRE Investments.

HRE Investments jest niezależnym holdingiem finansowym działającym w branży deweloperskiej. W swoich działaniach kieruje się osiąganiem jak najwyższej stopy zwrotu przy zachowaniu możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa. To realizowane projekty mieszkaniowe wypracowują zyski.

Zespół ekspertów HRE Investments oraz odpowiedni dobór podmiotów w strukturze holdingu zapewniają pełen łańcuch kompetencji. Oznacza to, że firma realizuje projekty w sposób samowystarczalny i niezależny. Każde wejście w nowy projekt deweloperski poprzedza głęboka analiza due diligence. Warunkiem wejścia w projekt jest dostępność inwestycji dla szerokiego grona odbiorców, co gwarantuje jej zbyt.

Ważną częścią holdingu jest fundacja Heritage Real Estate Think Tank, która na bieżąco bada rynek nieruchomości i pozwala wykryć ewentualne zagrożenia. Służy temu wypracowany przez fundację HRE Indeks. Ponadto HRE Think Tank wraz z Bankiem Światowym określił jasne rekomendacje dla Polski, co należy zrobić, by ułatwić obywatelom zakup pierwszego mieszkania. Z kolei współpraca z Organizacją Narodów Zjednoczonych zaowocowała raportem, w którym po raz pierwszy podano wiarygodną liczbę brakujących w Polsce mieszkań.

HRE Investments udostępnia inwestorom platformę inwestycyjną Growwe. Prowadzi także portal mieszkanie.pl, w którym znajdują się najciekawsze informacje i pogłębione analizy na temat rynku nieruchomości w Polsce.

HRE Investments w liczbach.

Czym są inwestycje typu Equity?

Inwestycje kapitałowe Equity, w zasadzie Private Equity (PE), to inwestycje w firmy prywatne, które nie są notowane na giełdzie. Inwestycja może się odbywać poprzez nabycie udziałów lub akcji w spółce, często są to też pożyczki, obligacje, obligacje zamienne na akcje czy finansowanie mezzanine (hybrydowe). Zysk z inwestycji następuje poprzez sprzedaż udziałów firmy po wzroście jej wartości oraz dzięki dywidendom i odsetkom od pożyczek czy obligacji.

Holding HRE Investments realizuje projekty w oparciu o jedną, określoną formułę Equity: inwestor indywidualny udziela finansowania, tym samym staje się udziałowcem/wspólnikiem w spółce powołanej do realizacji konkretnego projektu deweloperskiego.

Warunki przystąpienia do takiego projektu oraz zysk inwestora są z góry zdefiniowane przez HRE Investments. W zamian za udzielone finansowanie inwestor na koniec każdego kwartału roku kalendarzowego, przez cały okres realizacji danego projektu deweloperskiego otrzymuje zysk. Finansowanie tego typu przypomina więc lokatę bankową, gdzie klient przez określony z góry czas otrzymuje zagwarantowane przy zakładaniu lokaty odsetki.

Również podobnie jak przy lokacie bankowej taka inwestycja nie wymaga bieżącej obsługi. Inwestor uczestniczy tylko w jej rozpoczęciu oraz zakończeniu. W formule Equity stosowanej przez HRE Investments inwestor otrzymuje potwierdzone notarialnie dokumenty, które zapewniają mu bezpieczeństwo prawne transakcji.

Co gwarantuje bezpieczeństwo inwestycji?

Formuła Equity stosowana przez HRE Investments znacznie obniża poziom ryzyka inwestorów indywidualnych. Zysk oraz opcje wykupu udziałów są z góry określone i zagwarantowane. Inwestor nie uczestniczy w ryzyku HRE Investments wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej.

Zabezpieczeniem dla inwestora są potwierdzone notarialnie następujące dokumenty:

 • oświadczenie o przystąpieniu do spółki oraz o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki celowej realizującej projekt deweloperski,
 • nieodwołalna oferta sprzedaży udziałów na warunkach z góry określonych (opcja call) – inwestor na żądanie HRE Investments jest zobowiązany sprzedać udziały w spółce celowej po zakończeniu projektu, tym samym następuję zwrot zainwestowanych środków,
 • nieodwołalna oferta zakupu udziałów na warunkach z góry określonych (opcja put) – HRE Investments jest zobowiązany na żądanie inwestora kupić udziały w spółce celowej – opcja ta jest dodatkowym zabezpieczeniem inwestora i ma zastosowanie w przypadku, gdy HRE Investments nie wykorzysta opcji call w z góry określonym okresie.

 

Jednocześnie pieniądze inwestora są przeznaczone na majątek trwały spółki celowej, tj. zakup działki budowlanej oraz budowę osiedla. W istocie następuje więc inwestycja w nieruchomości, które są jedną z najpewniejszych lokat na rynku.

Jak wygląda współpraca przy inwestycji?

Każdy projekt ma indywidualnie ustalone parametry finansowe i warunki inwestowania. Nasi eksperci chętnie opowiedzą o poszczególnych przedsięwzięciach. Na przykład dla projektu, Łódź Śródmieście (jest to już piąta inwestycja HRE Investments w Łodzi), warunki zostały określone następująco:

 • zysk: 6,45 % brutto w skali roku,
 • zysk wypłacany kwartalnie – zaliczka wypłacana na konto po każdym kwartale kalendarzowym,
 • okres trwania inwestycji: maksymalnie 26 miesięcy (opcja call - wykup udziałów między 23 a 26 miesiącem),
 • cena jednego udziału: 1.000,00 PLN,
 • inwestor staje się udziałowcem w spółce celowej a tym samym współwłaścicielem całego projektu deweloperskiego,
 • umowa zawierana w formie aktu notarialnego, bez dodatkowych kosztów dla inwestora.

 

W ramach inwestycji Łódź Śródmieście powstaną:

 • 2 budynki mieszkalne z częścią komercyjną położoną na działce o powierzchni 7500 m2,
 • 216 mieszkań od 1 pokojowych kawalerek po 4 pokojowe mieszkania o łącznej powierzchni 9700 m2,
 • 227 miejsc parkingowych.

 

Pełna infrastruktura w sąsiedztwie.

Zapraszamy do współpracy!

Zachęcamy do bliższego poznania tej wyjątkowej formy lokowania środków finansowych. Każdemu inwestorowi, który rozważa podjęcie współpracy, proponujemy indywidualne spotkanie. Chętnie odpowiemy na pytania, przedstawimy najnowsze projekty HRE Investments i omówimy szczegóły dotyczące rozpoczęcia inwestycji. Wierzymy, że tylko rzetelna i pełna informacja gwarantuje powodzenie wspólnego działania.

7000

Projekty deweloperskie w formule Equity.

25

Liczba mieszkań sfinansowanych w projektach Equity.

6041

Liczba mieszkań w ofercie o wartości przekraczającej 1 miliard złotych.

3600

mld zł

Wartość mieszkań w realizacji i sprzedaży od początku 2021 roku.

1,6

zł/m2

Średnia cena transakcyjna mieszkań sprzedanych w kwietniu 2021 roku.

mieszkań w przygotowaniu

20 tys.

Zamów rozmowę

Albo: ZADZWOŃ TERAZ

(naciśnij ikonę słuchawki):

Jeżeli teraz nie nie odbieramy, to oznacza, że każdy z ekspertów ma teraz spotkanie z inwestorem.

Oddzwonimy najszybciej jak to będzie możliwe.